Kugelhähne

154 Produkte


Art.Nr: 96310154FFF | Gruppe: 9631_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080153KKL | Gruppe: 9608_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96380155FFF | Gruppe: 9638_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96010153FFF | Gruppe: 9601_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080153FFF | Gruppe: 9608_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9205111015 | Gruppe: khe-cl-f-xc
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 0381111025 | Gruppe: khe-fl-f-viii
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 0383108010 | Gruppe: khe-cl-f-viii
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9203111015 | Gruppe: khe-fk-f-xc
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1320008065 | Gruppe: 1320
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1320083HX015 | Gruppe: 1320083HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1320183HX015 | Gruppe: 1320183HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1321008065 | Gruppe: 1321
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1321083HX015 | Gruppe: 1321083HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1321183HX015 | Gruppe: 1321183HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1322183HX010 | Gruppe: 1322183HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1323083HX015 | Gruppe: 1323083HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1324083HX015 | Gruppe: 1324183HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1325008065 | Gruppe: 1325
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1325083HX015 | Gruppe: 1325083HX_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 225103015 | Gruppe: pekosFig02TTT
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z0408015 | Gruppe: pekosFigZ04TTTG
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z0610015 | Gruppe: pekosFigZ06TTTG
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z2408015 | Gruppe: pekosFigZ24TTTG
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z2611015 | Gruppe: pekosFigZ26TTTG
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6900006A | Gruppe: 6900A
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6905006AE | Gruppe: 6905
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6906010AE | Gruppe: 6906
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908015 | Gruppe: 6908
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6909006 | Gruppe: 6909
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6910010 | Gruppe: 6910
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911015 | Gruppe: 6911
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6912006 | Gruppe: 6912
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6913006 | Gruppe: 6913
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6914006 | Gruppe: 6914
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6916015 | Gruppe: 6916
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74500102006 | Gruppe: Effebi_Total_0102
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74500101006 | Gruppe: Effebi_Total_0101
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74500504015 | Gruppe: Effebi_Galaxy_0504
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74500811006 | Gruppe: 74_Aster0811
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501001006 | Gruppe: Effebi_Venus_1001
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501011006 | Gruppe: Effebi_Venus_1011
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 0800006 | Gruppe: 0800_vn2000
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 0803006 | Gruppe: 0803
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 0804006 | Gruppe: 0804
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74500511L010 | Gruppe: Galaxy Lock 0511
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74602861020 | Gruppe: 74_Moon_2861
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74602871015 | Gruppe: 74_Moon_2871
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9201108025 | Gruppe: khe-fk-f-viii
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1327108020 | Gruppe: 1327_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1327108150 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110154FFF | Gruppe: 9611_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96180155FFF | Gruppe: 9618_FFFS_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96010153KKL | Gruppe: 9601_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080155KKL | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080205KKL | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080254KKL | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080324KKL | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080404KKL | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110154KKL | Gruppe: 9611_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96180155KKL | Gruppe: 9618_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96380155KKL | Gruppe: 9638_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610065AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610100AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610025AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610015-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610025-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610050-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZO0610025-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZO0610080-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610100-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZO0610050-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610040AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610050AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZGOU0610150AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZO0610025AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610080-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZO0610015-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZGOU0610150-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610080AT-ME | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96011007KKLB | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1326008020 | Gruppe: 1326_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110253PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110154PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110204PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110323PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110503PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110403PPP | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9106KHE451SR12 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZGMS061020040CGGG | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610065 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9106KHA050AT401-000 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9204108200 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310153KKLB | Gruppe: 960-KHA-S
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310203KKLB | Gruppe: 9631_KKLABP_O2_V1
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96010153KKLB | Gruppe: 9601_KKLABP_O2_V1
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110153KKLB | Gruppe: 9611_KKLABP_O2_V1
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310154KKL | Gruppe: 9631_KKLABP_V
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96080803KKLLO | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310253KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 105Z06TTTGAT251FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96010153KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96010253KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610025 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 105Z06TTTGAT201FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 105Z06TTTGAT351FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310204KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96380205KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110154KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 105ZOU06TTTGAT251FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96310154KKLA | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911032A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911065A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911080A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911100A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911015A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911020A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911025A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911040A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6911050A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908025A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908032A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908040A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908050A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908065A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 690806516A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908080A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908100A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 105KHAS040AT351FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908015A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 6908020A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 690810016A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 479390015 | Gruppe: 9608_FFFS_V2
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9106Z24080AT451FC | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 9106Z24015AT201FO | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z0610200SSSG16 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22Z0610200RRRG16 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110403KKLV6 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96110323KKLV6 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501011015A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501011006A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501011010A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 74501011020A | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 96081003KKLOPW | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 2902MOON2861F | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610015-ME1 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 2902KHA040XCF | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 22ZOU0610025-ME1 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar

Art.Nr: 1324113HX032 | Einzelartikel
Preise nach Login sichtbar


 
 

KLINGER Gebetsroither GmbH
& Co KG
Schafbergstraße 3
4614 Marchtrenk
AUSTRIA

T +43 (0) 7243 227 – 0
F +43 (0) 7243 227 – 26

office@gebetsroither.at
www.gebetsroither.at

KLINGER Gebetsroither GmbH
& Co KG
Am Kanal 8 - 10
2352 Gumpoldskirchen
AUSTRIA

T +43 (0) 2252 60 71 00 – 0
F +43 (0) 7243 227 – 26

filiale@gebetsroither.at
www.gebetsroither.at

635 Mio. € Jahresumsatz
60 Länder weltweit
2.600 Mitarbeiter
18 Produktionsstätten